2 Followers
18 Following

Hadora

Zbyt dużo jest książek klasycznych, by tracić czas na niezweryfikowane przez historię nowości.